Baloise als werkgever Sustainability

"Duurzaamheid is een strategische prioriteit van Baloise. We willen duurzaam ondernemen integreren in onze producten en diensten, onze beleggingen én onze dagelijkse werking. Door allemaal samen te werken ben ik er van overtuigd dat we échte impact kunnen realiseren!"

Sustainability: waarom duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen, of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is de manier van ondernemen waarbij bedrijven keuzes maken op basis van economische, sociale en ecologische aspecten.

Baloise houdt hier rekening mee wanneer we keuzes moeten maken. Zo hebben we bijvoorbeeld de Principles for Responsible Investment (PRI) en de Principles for Sustainable Insurance (PSI) ondertekend.   

Daarnaast worden er jaarlijks meer verplichtingen opgelegd op vlak van duurzaamheid zoals klimaatneutraal zijn tegen 2050. Daarnaast verplicht de Europese wetgeving dat duurzaamheid als criterium moet worden opgenomen in het beleggingsprofiel van klanten, maar ook dat Baloise binnenkort zal moeten rapporteren over de duurzaamheid van bedrijven waarin zij zelf investeert. 

 

Sustainability in onze verzekeringspolissen

Baloise moet en wil rekening houden met alle wetgeving die op ons afkomt. Zo hebben we een aantal ecologische en sociale criteria geïntroduceerd bij het afsluiten van verzekeringspolissen. Onze betrokken medewerkers krijgen hiervoor zelfs specifieke opleidingen aangeboden. 

Ons doel: een stabiele en verrijkende werkomgeving bieden

Omdat we mentale en lichamelijke gezondheid belangrijk vinden, nemen we verschillende initiatieven zoals een eigen fitnessruimte, mental coaching en rookstopbegeleiding. Hiervoor werken we nauw samen met onze dochteronderneming B-Tonic die verschillende sport- en bewegingsactiviteiten organiseert zoals de jaarlijkse Fit Check-ups en sessies over mentale weerbaarheid voor de medewerkers. 

Baloise zet daarnaast enorm in op bedrijfscultuur.  Een essentieel onderdeel hiervan is ‘Biversity & Inclusion’. Wij willen immers een werkgever zijn voor iedereen. Daarom hebben we onder meer het Women in Finance Charter ondertekend en  startten we de samenwerking met 'Onbeperkt Jobstudent'. Dit is een organisatie die studenten met een beperking koppelt aan bedrijven waar zij als jobstudent kunnen werken. 

Wij zetten bovendien continu in op de ontwikkeling van onze medewerkers. Hierbij zetten we niet enkel in op de ontwikkeling van technische skills en interpersoonlijke vaardigheden, maar ook in het opdoen van ervaringen. Medewerkers krijgen via verschillende programma’s zoals 'Shadow for a Day' en 'Change of Perspective' de kans om te leren van hun collega's in hetzelfde of binnen andere departementen van onze organisatie. 

Naar meer duurzaam gedrag!

Naast het aanbieden van een steeds duurzamer gamma aan producten en diensten, willen we onze klanten ook helpen bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Baloise investeert daarom in duurzaam gedrag en preventie. Met B-Tonic promoten we een gezonde levensstijl via innovatieve oplossingen: een goede gezondheid is de beste verzekering! Daarnaast willen we met DrivOlution veilig rijden onder de aandacht brengen en met Mobly gaan we op zoek naar duurzame, innovatieve mobiliteitsoplossingen. 

Daarnaast zijn we één van de stichtende leden van duurzaam repareren’. Dat is een keurmerk voor bedrijven die onderhoud, herstel of reparaties uitvoeren aan wagens op een duurzame manier. ​​​

Impact op de maatschappij!

Als verzekeraar willen we een inspirerende partner zijn en onze medewerkers activeren met als doel onze maatschappelijke impact te versterken. Het CSR-charter legt in dat kader 5 thema’s vast, waarbij wij de komende jaren zullen inzetten op mobiliteit, gezondheid en inclusiviteit.  

Daarnaast organiseren wij jaarlijks Baloise for Life met evenementen zoals een quiz, een afterworkparty, een kerstmarkt, de Santa-run for life, een bingo en nog veel meer, om geld in te zamelen voor verschillende goede doelen die onze collega’s selecteren. 

Hoe dragen onze medewerkers hun steentje bij?

 

  • Onze bijen zorgen voor meer biodiversiteit wat de natuur ten goede komt. Daarnaast gaat de opbrengst van de honing die ze maken, in samenwerking met onze imkers, naar het goede doel.
  • Nu we meer thuiswerken en ons minder verplaatsen met de wagen, stoten we minder CO2 uit. 
  • Collega's die met de fiets of het openbaar vervoer komen worden vergoed dankzij ons alternatief mobiliteitsaanbod.  
We werken ook samen met verschillende partners:
  • Voor een veiligere mobiliteit werken we samen met het Vias Institute en het Fonds Emilie Leus
  • Wat gezondheid betreft, werken we samen met het UZA en Natuurpunt/Natagora.
  • In het kader van inclusiviteit werken we samen met Onbeperkt Jobstudent, de Handelsbeurs in Gent, KULeuven Leerstoel Financieel Welzijn en Vlerick’s Center for Sustainable Finance.
  • Ieder jaar schrijven collega’s zich in voor de Mountainbikewedstrijd van UZA Foundation. Hiermee steunen we kankeronderzoek van het UZA.
  • In onze sportsponsoring vinden we het enorm belangrijk bij te dragen aan de gelijkheid en de bevordering van de positie van vrouwen. Als partner van de Sven Nys Academy en sponsor van de Baloise Trek Lions-vrouwenploeg en de Baloise Ladies Tour zetten we hier volop in. ​​​​​​