FR
NL
FR
NL
Baloise als werkgever Sociale verantwoordelijkheid
Als onderneming kun je meer betekenen dan je corebusiness. Wetende dat je als bedrijf een grote impact hebt op de samenleving, kun je ervoor kiezen je positief in te zetten op sociaal, sportief en cultureel vlak alsook op vlak van gezondheid.
Walk the talk

Als verzekeringsmaatschappij en als Baloise Insurance nemen we die verantwoordelijkheid en kiezen we bewust voor thema's die aansluiten bij 'veiligheid'. Daarnaast zit 'vooruitkijken' in ons DNA en die lijn trekken we door in onze sponsoractiviteiten. We zien het bovendien als onze rol om onze medewerkers, makelaars en klanten te betrekken in hun individuele sociale verantwoordelijkheid. Hoe doen we dat concreet?

De stichting Emilie Leus werd opgericht voor de preventie van rijden onder invloed in België. Baloise Insurance steunt dit project via sponsoring en het aanbieden van knowhow tot bewustmaking en sensibilisering. We nodigen onze medewerkers uit om jaarlijks deel te nemen aan de benefietloop en trekken de gedachte van 'don't drink and drive' door bij onze medewerkers. Personeelsfeesten zijn alcoholarm en voorzien van diverse vervoersmogelijkheden.

Fonds Emilie Leus
Inzetten op preventie

Baloise Insurance werkt samen met het Belgisch kenniscentrum Vias Institute (het voormalige Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid). Baloise Insurance lanceerde in mei 2017 samen met Vias de Smart Drivers-app om jongeren te helpen veiligere bestuurders te worden en ongevallen te vermijden. De app geeft feedback over hun rijstijl en helpt zo ongevallen voorkomen. Sommige van onze medewerkers werken als vrijwilliger voor Vias en zetten zich actief in om het thema preventie naar de scholen te brengen.

Vias Institute
Baloise for Life

Jaarlijks zetten we ons massaal in voor 'Baloise for Life' tijdens de warmste week net vóór de kerstvakantie. Gedurende een hele week halen we, samen met onze medewerkers én op alle niveaus van de organisatie,  alles uit de kast om geld in te zamelen voor het goede doel. De opbrengst van de acties gaat integraal naar vzw's die door onze medewerkers voorgesteld werden, doorgaans vanuit een persoonlijke betrokkenheid of engagement. In het voorjaar beleven we de diversiteit van onze samenleving buiten onze kantoormuren en voorzien we als vrijwilliger de feestelijke ondersteuning van Rock for Specials om mensen met een beperking te laten genieten van een leuke muzikale 2-daagse ter ondersteuning van de diversiteit in onze samenleving. 

Rock voor Specials
Zorg voor de toekomst

We vinden het belangrijk om jongeren alle kansen te geven. Dat doen we zowel binnen sport en cultuur als binnen de zorg. Onze samenwerking met de Cliniclows tovert een lach op de gezichtjes van kinderen die vechten tegen erge ziekten. Via de vzw Noordstarfonds levert Baloise Insurance sinds 1935 financiële en logistieke steun aan tal van culturele manifestaties en organisaties in heel Vlaanderen. Om ook een eigen werking uit te bouwen, kocht en renoveerde het fonds de Handelsbeurs in Gent. Een creatief muziekhuis, dat een verscheiden waaier aan muziekuitingen presenteert en (co)produceert. Het is een plek die actief wil inspelen op de diversiteit binnen de samenleving door muzikale bruggen te bouwen en waar muzikanten kunnen creëren en presenteren in de beste omstandigheden.

Cliniclowns Handelsbeurs
Inzetten op de toekomst

Met de sponsoring via Sport Vlaanderen-Baloise steunen we een team van jonge professionele wielrenners dat zich toespitst op de Benelux-wedstrijden van de Pro Tour-competitie en op de internationale kalender voor continentale professionele wielerploegen in Europa. Deze ploeg heeft een zeer duidelijke visie: een professionele omkadering bieden aan opkomend talent.

Baloise Insurance wil bouwen aan een veiligere, gezondere en aangenamere wereld. Samen met onze makelaars met een hart willen we een beweging op gang brengen en hebben we daarom het Better Together Charter in het leven geroepen. Maakt een klant een simulatie in onze prijssimulator voor een verzekering? En neemt de klant die verzekering? Dan schenken wij (Baloise Insurance en de gekozen makelaar) in naam van de klant een bijdrage aan het goede doel.

Baloise Insurance heeft gekozen voor 4 goede doelen: Natuurpunt/Natagora, Cliniclowns, het Fonds Emilie Leus en de vzw Pinocchio. Die partners sluiten nauw aan bij de normen en waarden van ons bedrijf en liggen ons daarom na aan het hart.

Sport Vlaanderen-Baloise Better Together Charter
Meer over onze accenten
Biversity Baloise Insurance wil een inclusieve organisatie zijn waar diversiteit kan groeien.
Innovatie Baloise Insurance zet actief in op innovatie en betrekt haar medewerkers om kansen te zien en volledig uit te werken.