FR NL
FR NL
Baloise Insurance als werkgever Ecologie
Ons engagement

Verzekeringen is (gebakken) lucht wordt wel eens gezegd. Het is in elk geval waar dat onze activiteiten en producten als verzekeraar weinig vervuilend zijn waardoor Baloise Insurance een kleinere ecologische voetafdruk heeft. Dat wil niet zeggen dat ecologie niet op onze agenda staat. Zo heeft Baloise Group formeel haar ecologische engagementen vastgelegd door de verklaring voor de verzekeringssector van het VN-Milieuprogramma te ondertekenen.

Naast dit programma draagt Baloise Group als verzekeraar ook haar steentje bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Deze universele doelstellingen werden door de VN bepaald en werden door 193 lidstaten ondertekend, waaronder België. Ons milieubeleid focust zich voornamelijk op verantwoorde consumptie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13). Daarnaast proberen we bij te dragen aan duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) door onze werknemers te sensibiliseren.

Hoe pakken wij dit aan?

Om onze voetafdruk te beperken, volgen we onze evoluties jaarlijks op via onze ecobalans om zo tot concrete verbeterpunten te komen. Zo willen we de CO2-uitstoot van onze wagenvloot verlagen met hybride en elektrische voertuigen, bieden we elektrische fietsleasing aan ons personeel en uiteraard, gezien onze locaties, moedigen we het gebruik van (gratis) openbaar vervoer verder aan bovenop het systeem van homeworking dat we enkele jaren geleden al invoerden.

De Mobility Policy van Baloise Insurance is tweeledig. Enerzijds stimuleren we uitstootvrije vervoermiddelen. Om deze aantrekkelijker te maken, legden we 100 nieuwe parkeerplaatsen aan voor fietsen waarvan 20 kunnen worden gebruikt voor het gratis opladen van elektrische fietsen. Daarnaast proberen we ook bij de bedrijfswagens ons steentje bij te dragen. Elektrische wagens worden gepromoot door o.a. het voorzien van laadpunten. Onze CO2-uitstoot brengen we verder naar beneden door de wagenvloot geleidelijk aan te vervangen door lage-CO2-voertuigen en geven we voorrang aan medewerkers die carpoolen om parkeerplaatsen toe te wijzen.

Onze onderneming gaat verantwoord en zuinig om met de natuurlijke hulpbronnen. Deze verantwoordelijkheid houdt verband met de energievereisten en optimalisaties van haar kantoorgebouwen maar ook met investeringen en producten. Baloise Insurance is de grootste eigenaar van ecovastgoed en sponsor (commerciële partner) van Natuurpunt. Dat onze kantoorgebouwen steeds in de buurt van een station gelegen zijn, is geen toeval. Het dak van City Link lenen we uit aan enkele kolonies honingbijen.

Betrokkenheid van onze medewerkers

Onze medewerkers betrekken we zoveel mogelijk in deze ecologische mindset. Dit door o.a. onze welzijnsambassadeurs te laten samenwerken met initiatieven zoals Natuurpunt (bijvoorbeeld een gegidste wandeling op de Health Day 2019) en door mindful om te gaan met de natuur om en rond het kantoor. We werken verder aan de vermindering van ons papierverbruik, het vervangen van plastieken drinkbekers door kartonnen bekers, het recycleren van afval en een betere, computergestuurde verlichting, verwarming en airco.

ECO-rapport van het voorbije jaar

Ecobalans 2018

   
Kantoorruimte 22.518 m² 21 m² / personeelslid
Elektriciteit  2.717 MWh 2.530 kWh/personeelslid
Verwarming 1.209 MWh 54 kWh/m²
Waterverbruik 5.118 m³ 19,1 l/dag/personeelslid
Afval 70 ton 65 kg/medewerker
Papier 12 ton 11 kg/medewerker
Kopieën 3.179.984 bladeren 2.961 blz/medewerker
Verkeer vliegtuig 1.230.191 km 1.145 km/personeelslid