FR
NL
FR
NL
Baloise en tant qu' employeur Duurzaam ondernemen

[NOTE: This section should be broken up into several headlines and illustrated with pictures. Please provide some input.]

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een essentieel onderdeel van onze strategie. Door haar verzekerings- en pensioenoplossingen helpt Baloise Insurance bedrijven, economieën en gemeenschappen goed te functioneren, wat bijdraagt aan economische en sociale stabiliteit. Ons bedrijf kan terugblikken op een geschiedenis van zo’n 100 jaar. Op het vlak van levensverzekeringen, pensioensparen en bedrijfspensioenen beschikt Baloise Insurance over een beleggingshorizon van verschillende decennia. Ze moet zekerheid op lange termijn kunnen bieden, die niet kan worden verkregen door alleen kortetermijnwinst na te streven. Daarom denkt en handelt Baloise Insurance op de lange termijn, houdt ze rekening met mogelijke toekomstige risico’s en beperkt ze die op een doeltreffende manier.

De belangrijkste factoren om de strategie te laten slagen, zijn de sterke kernactiviteiten en de specifieke bedrijfscultuur. Baloise Insurance streeft naar een flexibele ondernemerscultuur, waarin de werknemers de wereld door de ogen van de klant zien. Het is de bedoeling om diensten en oplossingen te ontwikkelen die de traditionele verzekeringsactiviteit overstijgen.

In lijn met onze strategie houdt ons maatschappelijk verantwoord en duurzaamheidsbeleid, inclusief de risicobeheersing en het bepalen van prestatie-indicatoren, verband met een groot aantal stakeholders – van werknemers en aandeelhouders tot klanten, partners en het bredere publiek.