FR
NL
FR
NL
Jouw ontwikkeling
Baloise als werkgever Jouw ontwikkeling
Inspiring: een inspirerende werkomgeving

Een werkomgeving waar je jezelf kunt zijn en waar je vragen kunt stellen aan collega's en je leidinggevende, dat is Baloise.

Samenwerken staat bij ons centraal.

Dat merk je o.a. aan de verschillende workshops die worden georganiseerd rond feedback en samenwerking op teamniveau, aan initiatieven zoals een escaperoom, aan het agile werken waarvoor we, als organisatie, bewust kiezen.

We willen op deze manier wendbaarder, effectiever en resultaatgerichter zijn. Zo verbeteren we continu de dienstverlening naar onze klanten toe: particulieren, bedrijven, makelaars en onze partners.

Responsible: Continu leren - jij zit aan het stuur van jouw ontwikkeling!

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd!

Bij Baloise heb je de mogelijkheid om in een veilige omgeving nieuwe zaken te ontdekken en te leren. Baloise is een lerende organisatie wat betekent dat je fouten mag maken, zolang je er maar van leert!

Denk daarbij bijv. aan een dag meedraaien op een andere afdeling (shadow for a day), tijdelijk andere taken opnemen (change of perspective) om te proeven van iets anders, een e-learning volgen, …

Daarnaast kun je je opgeven voor talloze ontwikkelingsinitiatieven in ons standaardaanbod zodat je je talenten verder kunt blijven versterken en inzetten.

Leren bij Baloise is dus zeer ruim en geeft je veel kansen. Baloise geeft je bewust een kader mee, de Baloise Competenties die je kunt onderverdelen in 'permanent leren', 'samenwerken', 'netwerken' en 'eigen verantwoordelijkheid opnemen'.

Human: Warm en professioneel

Werken bij Baloise betekent in een warme en oprechte omgeving werken waar er naast werken ook tijd is voor social talk.

Initiatieven die ons ‘warm’ maken zijn Baloise for Life, tal van extralegale voordelen zoals kinderopvang e.a., buddyprojecten, flexibel thuiswerken, … 

We willen dat jij je goed voelt, dat je jezelf kunt zijn en dat je elke dag ook ziet als een nieuwe uitdaging om er het beste van te maken. Als jij je als medewerker goed voelt dan vertaalt zich dat ook in een warme en professionele dienstverlening naar onze klanten toe.

Energieke collega's aan het woord

"In mijn functie als Staffing Consultant ben ik bij verschillende departementen van schade alsook productie reeds enkele dagen gaan meevolgen.

Voor mij een dubbele verrijking. Enerzijds kreeg ik inzicht en kennis betreffende de business, hun dagelijkse uitdagingen, alsook uitleg over de complexiteit van het werk. Ik neem dit mee zodat ik naar werving en selectie mijn eigen werk tot een hoger niveau, en een betere kwaliteit kan tillen. Anderzijds kwam ik tot een groter besef van het werk dat onze collega’s iedere dag verzetten. Wat echt de corebusiness van hun departementen is. Waar zij hun successen halen. Ik ondervind iedere keer opnieuw een gedrevenheid die aanstekelijk is. En dat motiveert mij dan weer om deze teams te kunnen ondersteunen vanuit mijn rol en ook mee te helpen aan die groei, die successen."

"Dit programma was zéér waardevol: ik zal er de vruchten gedurende mijn verdere carrière van blijven plukken! Het was bijzonder boeiend om een klankbord te hebben voor mijn professionele uitdagingen. Het kunnen opbouwen van een persoonlijke relatie met een lid van het Directiecomité heeft ervoor gezorgd dat ik nieuwe inzichten kon verwerven o.a. over de verschillende communicatielijnen binnen Baloise, hoe verschillende afdelingen met elkaar interageren, maar ook op het vlak van carrièremogelijkheden en manieren om mij verder te kunnen ontplooien binnen Baloise. Dat gecombineerd met de ondersteuning van HR Development heeft gezorgd voor een degelijke verdere ontwikkeling van mijn eigen ‘skillset’ en de algemene ontplooiing binnen de werking van de organisatie. Het boeiende aan dit programma is dat je op allerlei vlakken wordt gevormd. Een degelijke theoretische omkadering en de opportuniteit om diepgaande professionele contacten op en uit te bouwen."

Meer over onze accenten
Innovatie Baloise zet actief in op innovatie en betrekt haar medewerkers om kansen te zien en volledig uit te werken.
Sociaal Als onderneming kun je meer betekenen dan je corebusiness.