FR
NL
FR
NL
Biversity
Baloise als werkgever Biversity
Baloise zet in op diversiteit omdat we ervan overtuigd zijn dat een diverse meningsvorming leidt tot betere en juistere beslissingen en voordelen biedt voor Baloise, haar medewerkers en haar klanten.
Cultuur

Diversiteit op vlak van leeftijd, waarbij de oudere collega's hun ervaring delen met de jongere en omgekeerd, tussen onze directieleden en millennials via 'reverse mentoring'. Daarnaast zien we dat verschillende culturen en origines hun weg vinden naar onze onderneming. Enkel in een cultuur van wederzijds respect, zonder vooroordelen en in een open dialoog kan diversiteit groeien. Maar ook diversiteit op het vlak van gender maakt een bedrijf succesvol. Onderzoek toont aan dat bedrijven met een goede mix van mannen en vrouwen op alle niveaus, betere resultaten halen.

Ambitie

Baloise wil een inclusieve organisatie zijn waar diversiteit kan groeien. Een organisatie waar alle talenten welkom zijn en aan bod kunnen komen, waar je je betrokken voelt en je kansen krijgt om je ten volle te ontwikkelen en richting kan geven aan jouw carrière. Eventuele barrières willen we identificeren, aanpakken en wegnemen.

Aanpak

Baloise bracht in kaart hoe het gesteld is met genderdiversiteit in het bedrijf en ontwikkelde een actieplan (met workshops, awareness campagnes, de oprichting van een Biversity Board en tal van activiteiten) om genderdiversiteit aan te moedigen en te verstevigen. Samen met onze biversity- ambassadeurs houden we voeling met de thema's die spelen op de vloer en houden we op alle niveaus een vinger aan de pols.  Op de dag van de diversiteit brengen we onderwerpen bij het personeel om de verschillende meningen te horen en kennis te delen.

Openheid

Omdat authenticiteit een belangrijk thema is binnen de groep Baloise, vinden we het belangrijk dat mensen open kunnen zijn over hun geaardheid. Kunnen zijn wie je bent op de werkvloer zonder zelfcensuur of consequenties creëert een goed gevoel waarin mensen productiever zijn en zich veilig en betrokken voelen. Binnen de groep Baloise werd een LGBTQ-community opgericht om dit netwerk te ondersteunen.

Meer over onze accenten
Biversity Baloise Insurance wil een inclusieve organisatie zijn waar diversiteit kan groeien.
Innovatie Baloise zet actief in op innovatie en betrekt haar medewerkers om kansen te zien en volledig uit te werken.