Baloise Stories

Baloise Insurance aan de slag met young potentials

Baloise Magazine
21 februari 2019
Sinds september 2017 zijn bij Baloise Insurance 3 management trainees aan de slag. Via een veelzijdig 2-jaar-durend programma leren ze de verschillende business units binnen de maatschappij kennen en worden ze op hun volgende professionele stap, zij het in een leidinggevende- zij het een expertenrol voorbereid. Baloise Magazine ging de 3 trainees opzoeken en peilde naar hun eerste ervaringen.
04-05-18_Antwerpen 2_0002

"Ik heb Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) gestudeerd, met een specialisatie in finance en minor verzekeringen. Aanvankelijk dacht ik vooral aan een bancaire job, maar dat was vooral omdat ik de verzekeringssector nauwelijks kende."

—Els Van  Eyndhoven. 

“Elk jaar doen we binnen Baloise Insurance een talentenoefening. Eind 2016 borrelde de idee op om aan de slag te gaan met young potentials. Onderzoek toonde immers aan dat Baloise Insurance goed bekend was bij mensen die al in de verzekeringsbranche werkten, maar veel minder bekend op de markt van schoolverlaters. Hoe kwam dat? Omdat we vaak vacatures hadden waarvoor al een zekere ervaring of expertise binnen de sector nodig was. De conclusie was dus dat we de doelgroep van schoolverlaters nauwelijks bereikten. Via een management traineeship kon dat wel. Dat was meteen het startsein van dit project”, aldus Mireille Wevers, HR Business Partner en verantwoordelijke/coach voor de management trainees.

Baloise Insurance lanceerde daarop een vacature voor management trainees. In totaal reageerden om en bij 100 geïnteresseerden. Enkel schoolverlaters of jongeren met maximaal 2 jaar beroepservaring kwamen in aanmerking. Er volgde een intensieve selectieprocedure, met onder andere een CV-screening, gesprekken met de staffing consultants, bevragingen door leidinggevenden binnen Baloise Insurance, cognitieve en persoonlijkheidstesten en finaal een selectiedag voor de laatste 8 kandidaten. Zij legden de hele dag assessments af, waarna de finale keuze gemaakt werd. Drie kandidaten werden uiteindelijk aangeworven als trainee: Aaron Bourgois, Els Van  Eyndhoven en Evelien Schelkens.

Mireille Wevers: “Bedoeling is dat ze een multidisciplinair programma afwerken van 2 jaar, verdeeld over 4 periodes van 6 maanden. Elk halfjaar worden ze in een andere business unit tewerkgesteld: BU Leven, BU Niet-Leven Retail of BU Niet-Leven Ondernemingen. Het laatste halfjaar mogen ze dan zelf kiezen in welke BU ze nog eens opnieuw terecht kunnen of eventueel in een andere, ondersteunende dienst, zoals finance, IT … De concrete invulling van het traject is voor iedereen verschillend.”

Diverse studieachtergronden

04-05-18_Antwerpen 2_0032

Jullie gingen als trainee bij een verzekeraar aan het werk. Lag dit in de lijn van jullie studiekeuze?

Els Van  Eyndhoven: Bij mij alvast wel. Ik heb Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) gestudeerd, met een specialisatie in finance en minor verzekeringen. Ik had al een tijdje de ambitie om in de financiële sector aan de slag te gaan. Aanvankelijk dacht ik vooral aan een bancaire job, maar dat was vooral omdat ik de verzekeringssector nauwelijks kende. Door mijn specialisatie in mijn laatste studiejaar is dat veranderd. En toen ik de vacature van Baloise Insurance zag, heb ik niet getwijfeld.

Evelien Schelkens: Ik kom uit een heel andere wereld, want ik heb klassieke muziek gestudeerd. Lange tijd was het mijn bedoeling om een loopbaan als professioneel muzikant uit te bouwen, maar op een bepaald moment merkte ik dat de internationale concurrentie toch iets te zwaar woog. Toen besliste ik om het over een andere boeg te gooien en volgde ik een opleiding General Management aan de Antwerp Management School. Ook ik heb daarna gereageerd op de vacature van Baloise Insurance. De grote mate van afwisseling en de kans om op relatief korte termijn nog meer mijn weg te kunnen zoeken en duidelijkheid te krijgen over wat ik wil doen, spraken me enorm aan.

Aaron Bourgois: Bij mij was de verzekeringssector geen voor de hand liggende stap, na mijn studies Oosteuropakunde. Maar aanvullend heb ik een master Bedrijfseconomie behaald en besefte ik dat een traineeship ideaal was om op korte termijn heel veel bij te leren. Via LinkedIn kwam ik in contact met het trainee programma van Baloise Insurance.

Hoe waren jullie eerste ervaringen op de werkvloer?

Aaron Bourgois: Ik ben begonnen op de afdeling Niet-Leven Techniek Retail, waar ik meewerkte aan een project over cybersecurity voor particulieren. Op dit moment help ik binnen de afdeling Niet-Leven Techniek Ondernemingen mee aan projecten om de producten decenale en ABR verkoopbaar te maken voor de makelaar. Het is dus erg verscheiden, maar superboeiend. Wat me vooral verbaasde, was dat we meteen heel wat verantwoordelijkheid kregen. Ik moest onmiddellijk een project leiden en dat was toch wel even slikken. Maar ik heb veel steun gekregen van de mensen binnen Baloise Insurance. Het leek een berg, maar werd uiteindelijk een heuvel. Het moeilijkste vind ik dat er binnen de maatschappij 1 200 mensen actief zijn en er heel veel stakeholders zijn. Een consensus vinden tussen al die meningen is niet evident. Maar het leuke aan het trainee programma is dat je 2 jaar tijd krijgt om je weg te vinden, om te leren, en als je goed presteert om nadien je ambities waar te maken.

Evelien Schelkens: Ik ben gestart bij Marine & Transport. Dat was een dubbele uitdaging. Ik kreeg meteen de leiding over een rendabiliteitsanalyse van maritieme portefeuilles, wat vooral cijfermatig werk was, en daar had ik weinig achtergrond in. Bovendien waren maritieme verzekeringen me al helemaal onbekend. Gelukkig kreeg ik de nodige ondersteuning van enkele collega's. Op 6 maanden tijd denk ik toch dat ik het mezelf eigen gemaakt heb. Ik geef toe dat ik in het begin lastige momenten doorgemaakt heb, maar achteraf was de voldoening des te groter. Na een halfjaar stapte ik over naar de business unit Leven en naar het strategisch bureau. Dat is weer iets helemaal anders, wat het natuurlijk ook des te interessanter maakt.

Els Van  Eyndhoven: Mijn traject startte op de  afdeling distributieontwikkeling en marketing in de Business Unit Leven, waar ik meegewerkt heb aan campagnes over pensioensparen, de NPS-bevragingen en Safer Life. Ik heb veel makelaars aan de lijn gehad en vond dat erg leerrijk. Wat me vooral beviel, was dat bij Baloise Insurance de klant, die de naam Sarah kreeg, altijd en overal centraal staat. Ook ben ik meegegaan op makelaarsbezoek met enkele accountmanagers. Sinds maart 2018 ben ik actief binnen de business unit Niet-Leven Retail: daar werk ik aan projecten rond Safe Home en B.Pulse. Ik heb me ten slotte tevens geëngageerd voor Baloise Energie, het project binnen onze maatschappij dat focust op bewegen.

04-05-18_Antwerpen 2_0022

"Bij een normale sollicitatie kies je voor een functie. Wij hebben gekozen voor een bedrijf."

—Trainee Evelien Schelkens

Hoe worden de trainees tijdens hun programma beoordeeld?

Mireille Wevers: Performance is wel degelijk belangrijk. Het traineeship is geen free ride. Na elke 6 maanden is er een evaluatiemoment. Bedoeling is om na enkele maanden in extra coachings te voorzien. De trainees kunnen dan ook zelf aangeven waar ze verder in opgeleid willen worden. Denk bijvoorbeeld aan coachings over leiding geven, assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling.

Wat is volgens u het belangrijkste voordeel van een traineeship?

Mireille Wevers: Door een traject als dit leer je jezelf kennen. Je komt jezelf soms tegen, maar daaruit kan je leren. Het programma geeft je de kans om een gefundeerde beslissing te nemen over je professionele loopbaan: welke richting wil je uit? Je kan die keuze maken op basis van relevante ervaring. Dat is een luxe die veel mensen aan het begin van hun loopbaan niet hebben, omdat ze gewoon geen goed idee hebben wat de verschillende functies inhouden.

Evelien Schelkens: We hebben relatief veel feedbackmomenten met HR en met directe leidinggevenden. We worden dus van kortbij opgevolgd. Ook hebben we elk een gedelegeerd bestuurder als mentor toegewezen gekregen. Dat geeft uiteraard een meerwaarde. Misschien kan ik het aparte karakter van het traineeship als volgt samenvatten: bij een normale sollicitatie kies je voor een functie. Wij hebben eerder gekozen voor een bedrijf, maar hebben nog geen concreet idee qua functie. Die keuze volgt later, als we het goed gedaan hebben natuurlijk …

Komt er een nieuw management trainee-traject aan in 2019?

Mireille Wevers: Zeker. We hebben het project herhaald en intussen zijn er 4 trainees weerhouden uit een groep van 240 kandidaten. Zij gaan van start in september 2019. De huidige trainees kregen zelfs een rol toebedeeld tijdens de selectiedag.

Vacatures

Top