Baloise Stories

Inclusief inzetten op talent!

Klaartje De Groof
21 februari 2019
Mensen met autismespectrumstoornis moeten zich niet aanpassen aan de organisatie, de organisatie dient zich aan hen aan te passen zodat hun bijzonder talent zich kan ontplooien op de werkvloer.

Inclusief inzetten op talent!

Gewone mensen

De gemiddelde werkomgeving lijkt te zijn gemaakt voor 'gewone' mensen, bij voorkeur sociaal, communicatief en fijn om mee samen te werken. Wie onbewust afwijkt van die norm, heeft het niet gemakkelijk. Maar wat als je als bedrijf bewust kiest voor diversiteit of inclusie? Wat als je je als werkgever aanpast aan de noden van getalenteerde medewerkers die een beetje 'anders' zijn?

Werk op maat

Baloise Insurance werkt sinds 2017 samen met Passwerk, een onderneming die mensen met een autismespectrumstoornis selecteert en begeleidt. Passwerkers beschikken door hun autismespectrumstoornis over bijzondere kwaliteiten. Ze moeten zich niet aanpassen aan de organisatie, de organisatie past zich aan hen aan, waardoor het ook mogelijk is om kwalitatief maatwerk te leveren.

Aangepaste werkomgeving

De samenwerking wordt zeer grondig voorbereid. Passwerk selecteert haar medewerkers zeer zorgvuldig voor de aangeboden job. De ene kan beter repetitief werk aan, de andere dan weer meer een gevarieerde job. Baloise Insurance bereidt de collega's voor op de komst van een nieuwe Passwerker. Zo wordt er onder andere gezorgd voor een rustige omgeving met zo weinig mogelijk storende prikkels. Geen open ruimtes, drukke passages of lawaaierige telefoons, geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.

Coaching

Het hele systeem draait vlot omdat het werkt rond externe en interne jobcoaches. De functie van interne jobcoach is er een van voortdurende aandacht. Aan kleine details kan die zien dat er iets scheelt. Dat moet onmiddellijk besproken worden om verdere ongemakken of escalatie te vermijden.

Win-winsituatie

Deze samenwerkingsvorm vraagt energie en een investering van iedereen. Intussen heeft Passwerk een heel aantal mensen zeer nuttig aan het werk gezet en er wordt gekeken naar een verbreding van de inzetbaarheid van Passwerkers. We merken dat diversiteit en inclusie voor iedereen zijn vruchten afwerpt en dat smaakt naar meer!

Passwerk-Gerd&Martine_standing picture

Martine Heffinck, Jobcoach bij Baloise Insurance

"Uiteindelijk zien we dat de integratie van deze profielen binnen de teams goed verloopt door wederzijds respect en begrip. Ook onze Passwerkers voelen hun toegevoegde en complementaire waarde"

Gert Rijckmans, Passwerker bij Baloise Insurance

"Om goed te kunnen functioneren, is werken in vertrouwen cruciaal, ook vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor verbetering van processen en procedures, duidelijkheiden een mature structuur."

Passwerk-Gerd
Femke Van De Voorde, Jobcoach

Femke Van De Voorde, Jobcoach bij Passwerk

"Ik ben een klankbord voor onze Passwerkers, ze kunnen het soms moeilijk hebben om bepaalde zaken te plaatsen of zelf oplossingen te vinden. Ik geef hen tips om dit aan te pakken zodat ze nergens mee blijven rondlopen en kleine frustraties zich niet onnodig opstapelen."

 

 

Vacatures

Top