Baloise Stories

Gender & Diversiteit binnen Baloise Insurance, omkijken en doorgaan

Klaartje de Groof
20 mei 2019
Diversity
Baloise Insurance ziet samenwerking als een cruciaal thema om het verschil te maken in de toekomst. Samenwerken wordt in onze groeiende en steeds meer diverse samenleving een uitdaging, ook in de bedrijfswereld. Toch geloven we dat een diversiteit en samenwerking een meerwaarde zijn voor ons als onderneming. Al is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Een cultuur waar alle talenten welkom zijn

Diversiteit is goed, maar het kan ook een risico vormen op breuklijnen als we niet investeren in samenwerking. Via samenwerking willen we onze diversiteitsambitie 'streven naar een cultuur waar alle talenten welkom zijn en zich kunnen ontwikkelen' waarmaken.

Fotoshoot-zetel-Bxl-40_3x2

Diversiteit meten, een moeilijk evenwicht

In een bedrijf van meer dan 1.000 medewerkers is iedereen uniek en is diversiteit een feit, dat is zeker. Maar over welke diversiteit gaat het dan? In een typisch blanke sector gaat het al snel over godsdienst, origine, taal, geaardheid en leeftijd. Maar wat hier zo bijzonder aan is, is dat die diversiteit moeilijk objectief te meten valt. Het zijn gevoelige persoonlijke gegevens, elementen die je niet zomaar mag vragen of verwerken. Dit maakt dat de evolutie op vlak van diversiteit grotendeels een subjectief gegeven is: 'Wat zie ik veranderen rondom mij?'. In een wereld van cijfers, KPI's en succesfactoren is dat erg atypisch. Daardoor is diversiteit soms een fluffy thema om mee te werken. Je kunt eenvoudige vragen als 'hoe divers zijn we vandaag?' en 'hoe zijn we geëvolueerd?' dus niet zomaar beantwoorden.

Gelukkig zijn onze belangrijkste doelstellingen, samenwerking en gelijke kansen, wel meetbaar. Sinds 2013 meten we jaar na jaar de betrokkenheid van onze medewerkers en de samenwerking binnen ons bedrijf. Sinds 2018 peilen we bijkomend ook naar gelijke kansen en discriminatie op de werkvloer. Die metingen zijn stappen in de goede richting en we behalen ook positieve resultaten. Zolang we niet weten in welke context van diversiteit we werken, blijven we waakzaam en investeren we in samenwerking, gelijke kansen en cultuur.

Week van de Diversiteit bij Baloise Insurance

Dinsdag 21 mei is de dag van de diversiteit en cultuur. Voor ons de perfecte gelegenheid voor bewustmakingsactiviteiten. Maar we houden het niet bij een dag, we plannen de hele week activiteiten rond samenwerken, communiceren en informeren. Zo is er een diversiteitslunchmarkt met verschillende sprekers (met thema’s als onze samenwerking met Passwerk, en onbewuste vooroordelen maar ook onze externe Indische collega’s komen hun ervaring delen). Maar we organiseren ook blind date lunches en proberen we mensen te overtuigen om hun onbewuste vooroordelen ter sprake te brengen. Zo willen we het taboe wegnemen en de kennis errond verhogen.

Tot slot voeren we een anonieme diversiteitsmeting om meer zicht te krijgen op onze huidige diversiteit en context. Zo kunnen we ook de andere cijfers in het juiste licht plaatsen.

Baloise Biversity

Een voorbeeld voor anderen

Workshop beeld

We zijn best trots op ons project. We zijn ermee gestart in België maar al snel pikte Baloise Group in Zwitserland het project ook op. Hoewel we hetzelfde bedrijf zijn, zien we daar een heel andere context. Bij andere bedrijven in dezelfde sector zien we hetzelfde fenomeen, positionering heeft een enorme impact op het resultaat. Zo zie je maar, diversiteit is zelden een copy-paste. Het vraagt een aanpak op maat en dat maakt het thema, naast de gevoeligheid errond, best een 'intensief' onderwerp.

Met de steun van onze CEO en onze Diversity Ambassadors, tussentijdse metingen, boardmeetings, investeringen en initiatieven om samenwerking te bevorderen, geloven we dat we op goede weg zijn om onze diversiteit te laten slagen nu en in de toekomst.

Top